Správa bytových domov

Obnova bytového domu ul. Slatinská 28

OSBD vykonáva správu bytových domov v zmysle a rozsahu zákona o vlastníctve bytov a NP č. 182/1993 Z.z.

Správa bytového domu predstavuje zabezpečenie:

 

  • prevádzky, údržby a opráv spoločných častí
    a zariadení domu
  • služieb spojených s užívaním bytu
  • vedenia účtu domu v banke
  • vymáhania nedoplatkov
  • iných činností súvisiacich s užívaním domu
    ako celku

O nás

Okresné stavebné bytové družstvo (OSBD) bolo založené 9. mája 1977 s cieľom riešiť pre svojich členov bytovú otázku prostredníctvom výstavby bytov, ich následného prideľovania a spravovania.

Napíšte nám

14 + 5 =

 OSBD ako jeden z mála správcov zabezpečuje prevádzku, údržbu a oprav spoločných častí a zariadení bytových domov vlastnými zamestnacami. Okrem toho je schopné realizovať údržbu a opravy aj v bytoch na základe požiadaviek vlastníkov bytov
(v regióne tieto požiadavky vo vlastnej réžii nezabezpečuje žiadny iný správca).

logo Poschodoch

Kontakty

Predseda Predstavenstva OSBD

Predseda Kontrolnej komisie OSBD

Riaditeľ

Reklamný priestor

Reklamný priestor