Orgány družstva

Chcem vedieť viac

Predstavenstvo

Tu nájdete zoznam členov predstavenstva.

Kontrolná komisia

Čo je kontrolná komisia a členov komisie nájdete tu.

Zhromaždenie delegátov

Tu nájdete zoznam delegátov pre daný okres.

Dokumenty

Všetky potrebné dokumenty nájdete tu.

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím Zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu delegátov. Predstavenstvo má 7 členov.

Meno

Funkcia

Telefón

E-mail

Ing. Jozef Machún

predseda

Mgr. Patrik Štrbák

podpredseda

Ing. Danka Gáborová

členka

-

Tibor Papšo

člen

Bc. Peter Kocan

člen

-

Alojz Kmecík

člen

0918 808 854

Michal Pallay

člen

-

-

Kontrolná komisia

Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokováva sťažnosti jeho členov. Zodpovedá sa len Zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Kontrolná komisia má 5 členov.

Meno

Funkcia

Telefón

E-mail

Ing. Jozef Mutala

predseda

Ing. Marián Kuciak

podpredseda

Ing. František Kotala

člen

-

-

Ing. Miroslava

Sláviková

člen

Stanislav Lančin

člen

-

-

Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva a kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze. Jeho účastníkmi sú delegáti zvolení priamou voľbou členmi družstva.

Považská Bystrica

OBVOD

DELEGÁT

ZASTUPUJE ČLENOV V DOMOCH

1

Ervin Masár

Beluša: Ľ. Štúra 11,12,14,15

2

Ing. Dušan Machan

Beluša: L. Štúra 16, Žilinská 867
Visolaje: 234, Sverepec: 123, 297

3

Jozef Filko

Beluša: Ľ. Štúra 17
Slatinská 20,26,27,28,29,30
M.Kukučína 771,772,1646,1647

4

Mgr. Emil Haladej

Ladce: Záhradná 158,160
Cementárska 161,162,270

5

Ing. Michal Bartovič

Domaniža: 214,224,296,386
Prečín: 1,98,143,293,335
Dolná Mariková: 283,646,707
Hatné: 184
Jasenica: 129
Kostolec: 34
Plevník-Drieňové: 21,22
Považská Teplá: 5,373,494
Považské Podhradie: 171,241,243,249,307,308
Podmanín: 10
Prosné 66
Udiča: 336,506

6

PB Lánska: 1222
PB Hliny: 1411,1418,1420,1421,1422

7

Daniela Strašíková

PB Štúrova: 34,43
PB Stred: 55,56,57,59,60,73

8

Ing. Milan Trenčan

PB Stred: 49,1795

9

Ing. František Kotala

PB I. Krasku: 210,248,249,250,251,252,273
PB Jesenského: 294
PB Tatranská: 301,307,312
PB Mierová: 314, 324
PB Mládežnícka: 325,332
PB Krížna: 342
PB Športovcov: 516
PB Mošteníkova: 2705

10

Ladislav Kolek

PB Šoltésovej: 925
PB Lánska: 926, 927, 932, 933, 955

11

Ján Somora

PB Lánska: 964, 973
PB Pribinova: 965,967,946
PB 1. mája: 974,981
PB Nemocničná: 990, 991
PB Nábrežná: 994,1039
PB Dedovec: 1076,1081,1134, Pionierska: 989

12

Mgr. Miroslav Leštach

PB Hliny: 1413
PB SNP: 1426, 1427, 1428, 1429, 1432, 1443

13

Rudolf Mašata

PB SNP: 1445,1446

14

Matej Novák

PB SNP: 1447,1448,1449

15

Ing. Dušan Melioris

PB SNP: 1456,1458,1463,1464,1470

16

Ľubomír Šišolák

PB SNP: 1465,1472,1473,1478

17

Oto Brídzik

PB SNP: 1483, 1518
PB Zakvášov: 1519, 1521, 1949

18

Jana Šurková

PB Rozkvet: 2000,2003,2004,2005

19

Jozef Valachovič

PB Rozkvet: 2001,2002

20

Alojz Kmecík

PB Rozkvet: 2007,2008,2009

21

Ing. Jozef Vrba

PB Rozkvet: 2010,2011

22

Vlasta Gabrišová

PB Rozkvet: 2012,2015

23

Jozef Trizuliak

PB Rozkvet: 2016,2017,2025,2026

24

Mgr.Štefan Capák

PB Rozkvet: 2018,2019,2020

25

Ing. Jozef Machún

PB Rozkvet: 2021,2023,2069

26

Milan Miko

PB Rozkvet: 2029,2030

27

Vladimír Ďuraj

PB Rozkvet: 2031,2032

28

Milan Pluskota

PB Rozkvet: 2033,2036,2037

29

Miroslav Balogh

PB Rozkvet: 2038,2039

30

Tibor Papšo

PB Rozkvet: 2041,2043

31

Ing. Štefan Pohanka

PB Rozkvet: 2044

32

Ing. Jozef Marcinák

PB Rozkvet: 2045,2048

33

Ing. Marián Kuciak

PB Rozkvet: 2050,2051

34

Stanislav Lančin

PB Rozkvet: 2053,2054,2055,2056

35

Ing. Tibor Gunda

PB Rozkvet: 2059,2060,2061,2063,2064

36

Rastislav Hruškovič

PB Rozkvet: 2072,2073,2074,2075

37

Matrin Pružinec

PB Rozkvet: 2076,2077

38

Jaroslav Bubník

PB Rozkvet: 2078,2079

39

Ing. Viera Varošová

PB Rozkvet: 2081,2082,2083,2084

Dubnica nad Váhom

OBVOD

DELEGÁT

ZASTUPUJE ČLENOV V DOMOCH

40

Mgr.Patrik Štrbák

Bolešov: 267,273,274
Červený Kameň: 142
Mikušovce: 117
Pruské: 31,88,279, Družstevná 538,539,543,544,545
Tuchyňa: 150
Košeca: Športovcov 69,80, Bytovky 480

41

Dana Slobodová

DCA Kpt. Nálepku: 187,676
DCA Okružná: 295
DCA Bratislavská: 431,442,443,444,447
DCA Hviezdoslavova: 1213

42

Alžbeta Pecková

DCA Centrum I.: 27,28,39,41,43,51,52,53

43

DCA Centrum II.: 74,79,80,96,97,98,99,100

44

Emil Ház

DCA Centrum II.: 81,84,89

45

Emília Mosná

DCA Centrum II.: 91,92,94,1468,1469

46

DCA Pod kaštieľom: 627,636,640,641,642
DCA Gagarinova: 1264

47

Michal Pallay

DCA Pod hájom: 953,954

48

DCA Pod hájom: 956,957,958,959

49

Peter Siekel

DCA Pod hájom: 960,962,963,964,965

50

DCA Pod hájom: 1081,1082,1083,1084,1086,1087

51

DCA Pod hájom: 1085,1098

52

Jarmila Ondrášová

DCA Pod hájom: 1088,1089

53

Ing. Danka Gáborová

DCA Pod hájom: 1090,1092,1093,1099

54

Ing. Adriana Menichová

DCA Pod hájom: 1091,1094

55

Viera Rojkovičová

DCA Pod hájom: 1095,1096

56

DCA Pod hájom: 1097

57

Štefan Žilka

DCA Partizánska: 1281,1282,1283

58

Ing. Jozef Mutala

DCA Partizánska: 1284,1285

59

František Staňo

DCA Kollárova: 1302,1304

60

Ing. Jaroslav Červinka

DCA Kollárova: 1305,1306

61

Boris Dolinský

DCA Kollárova: 1307,1308,1309

62

Zdenko Chochlík

DCA Pod hájom: 1358,1361

63

DCA Pod hájom: 1359,1360,1362,1366,1367

64

Mgr. Stanislav Gieci


Ilava: Farská 82
Kpt. Nálepku 178
Smidkeho 248
Ľ. Štúra 372,373,374
Klobušice 221
Skala 632,645,703

65

Ing. Miroslava Slavíková

Ilava: Kukučínova 473
SNP 510
Medňanská 515,516,517,518,519,520

66

Mgr.Peter Púš

Nová Dubnica: Fučíkova 21
Janka Kráľa 35,730
Dubová 928

67

Viera Jarošová

Nová Dubnica: Pod Bôrikom 39,41
Hviezdoslavova 67
Trenčianska 82,724
Gagarinova 301

68

Ing. Kvetoslav Bačík

Nová Dubnica: Hviezdoslavova 12
SNP 71,72,73,74
Sad Duklianskych Hrdinov 75,76

69

Ing. Milan Koníček

Nová Dubnica: Pod Bôrikom 42,44
Trenčianska 725,726

70

Jozef Križan

Nová Dubnica: Janka Kráľa 363
SNP 365,533,534