O spoločnosti, kariéra a história

Chcem vedieť viac

O spoločnosti

OSBD ako jeden z mála správcov zabezpečuje prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí a zariadení bytových domov vlastnými zamestnacami. Okrem toho je schopné realizovať údržbu a opravy aj v bytoch na základe požiadaviek vlastníkov bytov.

Výhodou pre domy v správe je, že OSBD v rámci vlastnej údržby má stálu havarijnú službu, ktorá dokáže účelne zasahovať ako mimo pracovnej doby, tak aj počas voľných dní (víkendy, sviatky).

Zásahy havarijná služba vykonáva nielen na spoločných častiach a zariadeniach domov, ale tiež v bytoch podľa požiadaviek vlastníkov bytov. 

V rámci služieb a činností spojených s užívaním bytov a domu ako celku OSBD ponúka:

 

  • Zabezpečenie povinných revízií (elektro a bleskozvody, plyn, výťahy, hydranty) vlastnými kapacitami.
  • Bezkonkurenčné poistenie domov. Všetky domy v správe OSBD sú poistené na trhovú hodnotu. Znamená to, že v prípade živelnej pohromy je dom poistený na hodnotu, za ktorú je možné ho znovu postaviť. Priemerné ročné poistné je 5,00€ za byt (podľa stavebnej sústavy domu, zastavanej plochy
    a počtu bytov v dome). Takúto nízku platbu poistného OSBD môže ponúknuť opäť iba vďaka veľkému počtu spravovaných bytov.

  • Pri revitalizácii bytového fondu (zateplenie domov, stavebné práce väčšieho rozsahu a podobne) služby príslušných oddelení, ktoré na základe rozhodnutia vlastníkov vykonávajú všetky potrebné kroky od začiatku až
    po úspešné dokončenie akcie. O týchto akciách, úvere, výbere dodávateľa, stavebnom dozore a pod., samozrejme, rozhodujú vlastníci bytov
    na domových schôdzach, na ktorých OSBD podľa potreby zabezpečí účasť pracovníkov týchto oddelení.

  • Vymáhanie nedoplatkov od neplatičov prostredníctvom vlastného právneho oddelenia.

Za kompletnú správu OSBD účtuje mesačný poplatok vo výške 7,90 € (vrátane DPH) za byt. 

Kariéra

Voľné pracovné miesta: Vážení záujemcovia, v tejto časti nájdete informácie o práve prebiehajúcich výberových konaniach na voľné pracovné miesta v našej spoločnosti.

História

Okresné stavebné bytové družstvo (OSBD) bolo založené 9. mája 1977 s cieľom riešiť pre svojich členov bytovú otázku prostredníctvom výstavby bytov, ich následného prideľovania a spravovania.

Z dôvodu spoločenských zmien, znamenajúcich okrem iného zastavenie družstevnej výstavby a najmä prijatím zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, sa OSBD vyprofilovalo na spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je
v súčasnosti správa bytových domov.

Počtom spravovaných bytov 13 909 (údaj k 31.12.2020) je OSBD najväčšou správcovskou spoločnosťou nielen vo svojom regióne, ale v rámci celého Slovenska sa v počte spravovaných bytov radí k medzi päť najväčších správcovských spoločností.

Dlhoročné skúsenosti v správe družstevných bytov OSBD zúročilo i v nových podmienkach. Správa je vykonávaná rokmi prevereným a neustále zdokonaľovaným systémom, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo dáva predpoklad na kvalitné zabezpečenie všetkých činností, ktoré tvoria výkon správy.

bytový-dom
bytový-dom