Cenník rekreácie v stredisku OSBD Považská Bystrica chata Slaná Voda

Poplatok za nocľah

Počet osôb

Zamestnanec

Člen družstva

Nečlen dužstva, dom v správe

do 5

15.00 EUR/chata/noc

17.50
EUR/chata/noc

20.00
EUR/chata/noc

Každá ďalšia osoba nad 15 rokov

3.00
EUR/chata/noc

3.50
EUR/chata/noc

4.00
EUR/chata/noc

Dieťa 5-15 rokov

1.00
EUR/chata/noc

1.50
EUR/chata/noc

2.00
EUR/chata/noc

Dieťa 2-5 rokov

0.50
EUR/chata/noc

1.00
EUR/chata/noc

1.50
EUR/chata/noc

Dieťa do 2 rokov

Zdarma

Zdarma

Zdarma

Poplatok za elektrickú energiu

Vysoká tarifa 0.24 EUR/kWh – podľa skutočnej spotreby

Nízka tarifa 0.15 EUR/kWh – podľa skutočnej spotreby

Poplatok za pranie posteľnej bielizne

1 súprava – 1.90EUR/súprava

jednorázový poplatok za pobyt –  3.32EUR/pobyt

Poznámka

V prípade, že o pobyt žiada zamestnanec družstva, platia pre všetkých ubytovaných poplatky za nocľah uvedené v stĺpci č. 2 – zamestnanec.

 

Ak o pobyt žiada člen družstva domu v správe (ktorý nie je zamestnancom), platia poplatky za nocľah uvedené v stĺpci č. 3 – člen družstva v správe

 

Ak o pobyt žiada obyvateľ z domu, ktorý je v správe družstva, a ktorý nie je členom družstva, ani zamestnancom, platia poplatky za nocľah uvedené v stĺpci č. 4 – nečlen družstva, dom v správe.