Generálna rekonštrukcia strešného plášťa – Centrum I č. 33, Dubnica nad Váhom

Katastrálne územie: Dubnica nad Váhom
Počet bytových jednotiek: 36 bytov
Realizácia projektu: 2017
Rozsah obnovy: výmena strešného plášťa
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 47 025,65 €
Komerčný úver: 0,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  0,00 €

Nový stav

Generálna rekonštrukcia strešného plášťa - Centrum I č. 33, Dubnica nad Váhom