Obnova a zateplenie bytového domu, SNP 534/88, Nová Dubnica

Katastrálne územie: Nová dubnica
Počet bytových jednotiek: 40 bytov
Realizácia projektu: 2017
Rozsah obnovy: zateplenie bytového domu
odstránenie systémovej poruchy
výmena spoločných rozvodov vody, kanaliyácie, plynu
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 66 100,00 €
Komerčný úver: 10 000,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  228 300,00 €

Pôvodný stav

Obnova a zateplenie bytového domu, SNP 534/88, Nová Dubnica

Nový stav

Obnova a zateplenie bytového domu, SNP 534/88, Nová Dubnica