Obnova bytového domu Bratislavská 444, Dubnica nad Váhom

Katastrálne územie: Dubnica nad Váhom
Počet bytových jednotiek: 36 bytov
Realizácia projektu: 2017
Rozsah obnovy: zateplenie bytového domu
výmena krytiny a odvodnenie strechy
obnova balkónov
výmena vchodových dverí
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 10 641,19 €
Komerčný úver: 115 000,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  0,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu Bratislavská 444, Dubnica nad Váhom

Nový stav

Obnova bytového domu Bratislavská 444, Dubnica nad Váhom