Obnova bytového domu Ľ. Štúra 12

Katastrálne územie: Beluša
Počet bytových jednotiek: 30 bytov
Realizácia projektu: 2017
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Výmena spoločných rozvodov ZTI
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 33 395,67 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  100 180,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu Ľ. Štúra 12

Nový stav

Obnova bytového domu Ľ. Štúra 12