Obnova bytového domu Lánska 926

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 48 bytov
Realizácia projektu: 2016 – 2017
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Odstránenie systémovej poruchy balkónov
Výmena výťahu
Výmena spoločných rozvodov ZTI
Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 134 088,75 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  329 940,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu Lánska 926

Nový stav

Obnova bytového domu Lánska 926