Obnova bytového domu Rozkvet 2008

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 42 bytov, 3 nebytové priestory
Realizácia projektu: 2018 – 2019
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Výmena spoločných rozvodov ZTI, elektroinštalácie
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 50 208,96 €
Komerčný úver: 65 000,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  323 463,31 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu Rozkvet 2008

Nový stav

Obnova bytového domu Rozkvet 2008