Obnova bytového domu SNP 1447

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 24 bytov
Realizácia projektu: 2017
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Odstránenie systémovej poruchy balkónov
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 20 438,16 €
Komerčný úver: 19 000,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  118 280,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu SNP 1447

Nový stav

Obnova bytového domu SNP 1447