Obnova bytového domu SNP 1949

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 36 bytov
Realizácia projektu: 2017
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Odstánenie systémovej poruchy balkónov
Výmena spoločných rozvodov ZTI
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 31 406,52 €
Komerčný úver: 91 000,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  211 700,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu SNP 1949

Nový stav

Obnova bytového domu SNP 1949