Obnova bytového domu ul. Ľ. Štúra 10

Katastrálne územie: Beluša
Počet bytových jednotiek: 30 bytov
Realizácia projektu: 2019 – 2020
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Odstránenie systémovej poruchy balkónov
Výmena spoločných rozvodov ZTI
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 51 554,24 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  111 830,00 €
MDaV SR – podpora formou dotácie 33 290,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu ul. Ľ. Štúra 10

Nový stav

Obnova bytového domu ul. Ľ. Štúra 10