Obnova bytového domu ul. Slatinská 28

Katastrálne územie: Beluša
Počet bytových jednotiek: 14 bytov
Realizácia projektu: 2019
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Výmena spoločných rozvodov ZTI
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 787,50 €
Komerčný úver: 40 000,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  122 350,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu ul. Slatinská 28

Nový stav

Obnova bytového domu ul. Slatinská 28