Obnova bytového domu Záhradná 147

Katastrálne územie: Ladce
Počet bytových jednotiek: 6 bytov
Realizácia projektu: 2018
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 448,20 €
Komerčný úver: 53 290,43 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu Záhradná 147

Nový stav

Obnova bytového domu Záhradná 147