Obnova strechy bytového domu Rozkvet 2018

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 32 bytov
Realizácia projektu: 2018
Rozsah obnovy: Obnova strechy bytového domu
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 20 993,42 €

Nový stav

Obnova strechy bytového domu Rozkvet 2018

Adresa

Okresné stavebné bytové družstvo
SNP 1936
017 01 Považská Bystrica

Informácie

IČO: 36 016 659
DIČ: 2020111016
IČ DPH: SK2020111016
Bankové spojenie:
SK 07 0200 0000 0026 5881 3859