Stavebné úpravy bytového domu Rozkvet 2037

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 48 bytov
Realizácia projektu: 2019
Rozsah obnovy: Výmena výťahov
Iná modernizácia – pokládka PVC, vymaľovanie spol. priestorov
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 5 877,54 €
Komerčný úver: 0,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  134 770,00 €

Nový stav

Stavebné úpravy bytového domu Rozkvet 2037