Výmena rozvodov stúpačiek vody, kanalizácie, plynu – Pod hájom 965, Dubnica nad Váhom

Katastrálne územie: Dubnica nad Váhom
Počet bytových jednotiek: 32 bytov
Realizácia projektu: 2017
Rozsah obnovy: výmena spoločných rozvodov
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 0,00 €
Komerčný úver: 34 058,40 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  0,00 €

Pôvodný stav

Výmena rozvodov stúpačiek vody, kanalizácie, plynu - Pod hájom 965, Dubnica nad Váhom

Nový stav

Výmena rozvodov stúpačiek vody, kanalizácie, plynu - Pod hájom 965, Dubnica nad Váhom