Výmena rozvodov stúpačiek vody, kanalizácie, plynu – Pod kaštieľom 627, Dubnica nad Váhom

Katastrálne územie: Dubnica nad Váhom
Počet bytových jednotiek: 32 bytov
Realizácia projektu: 2017
Rozsah obnovy: výmena výťahu
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 0,00 €
Komerčný úver: 51 360,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru 

Nový stav

Výmena rozvodov stúpačiek vody, kanalizácie, plynu - Pod kaštieľom 627, Dubnica nad Váhom