Zastrešenie bytového domu – Centrum I č. 44, Dubnica nad Váhom

Katastrálne územie: Dubnica nad Váhom
Počet bytových jednotiek: 24 bytov
Realizácia projektu: 2017
Rozsah obnovy: realizácia valbovej strechy
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 0,00 €
Komerčný úver: 0,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  50 996,40 €

Nový stav

Zastrešenie bytového domu - Centrum I č. 44, Dubnica nad Váhom