Obnova bytového domu Cementárska 160

Katastrálne územie: Ladce
Počet bytových jednotiek: 20 bytov
Realizácia projektu: 2016 – 2017
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Odstánenie systémovej poruchy balkónov
Výmena spoločných rozvodov ZTI
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 53 612,93 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  160 800,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu Cementárska 160

Nový stav

Obnova bytového domu Cementárska 160