Obnova bytového domu Hliny 1420

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 48 bytov
Realizácia projektu: 2017
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Odstránenie systémovej poruchy balkónov
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 104 430,84 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  313 270,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu Hliny 1420

Nový stav

Obnova bytového domu Hliny 1420