Obnova bytového domu Ľ. Štúra 15

Katastrálne územie: Beluša
Počet bytových jednotiek: 62 bytov
Realizácia projektu: 2016 – 2017
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Odstánenie systémovej poruchy balkónov
výmena výťahu
Výmena spoločných rozvodov ZTI
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 88 588,94 €
Komerčný úver: 73 000,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  484 740,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu Ľ. Štúra 15

Nový stav

Obnova bytového domu Ľ. Štúra 15