Obnova bytového domu Ľ. Štúra 16

Katastrálne územie: Beluša
Počet bytových jednotiek: 96 bytov
Realizácia projektu: 2018
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Výmena spoločných rozvodov ZTI
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 239 221,44 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  717 660,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu Ľ. Štúra 16

Nový stav

Obnova bytového domu Ľ. Štúra 16