Obnova bytového domu Lánska 949

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 77 bytov
Realizácia projektu: 2019 – 2020
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Odstránenie systémovej poruchy balkónov
Výmena výťahu
Výmena spoločných rozvodov ZTI
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 194 196,69 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  672 350,00 €

Nový stav

Obnova bytového domu Lánska 949