Obnova bytového domu Nábrežná 994

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 22 bytov
Realizácia projektu: 2020
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Odstránenie systémovej poruchy balkónov
Výmena spoločných rozvodov ZTI
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Komerčný úver: 70 000,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  221 710,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu Nábrežná 994

Nový stav

Obnova bytového domu Nábrežná 994