Obnova bytového domu Rozkvet 2016

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 32 bytov, 1 nebytový priestor
Realizácia projektu: 2019
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Odstránenie systémovej poruchy balkónov
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 47 050,96 €
Komerčný úver: 0,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  141 140,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu Rozkvet 2016

Nový stav

Obnova bytového domu Rozkvet 2016