Obnova bytového domu Rozkvet 2054

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 54 bytov
Realizácia projektu: 2020
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Odstránenie systémovej poruchy balkónov
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 53 317,94 €
Komerčný úver: 70 000,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  346 680,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu Rozkvet 2054

Nový stav

Obnova bytového domu Rozkvet 2054