Obnova bytového domu SNP 1445

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 78 bytov
Realizácia projektu: 2018 – 2019
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Odstránenie systémovej poruchy balkónov
Výmena výťahu
Výmena spoločných rozvodov ZTI
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 1 867,23 €
Komerčný úver: 245 000,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  740 570,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu SNP 1445

Nový stav

Obnova bytového domu SNP 1445