Obnova bytového domu SNP 1446

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 48 bytov
Realizácia projektu: 2017 – 2018
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Odstránenie systémovej poruchy balkónov
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 17 765,37 €
Komerčný úver: 73 000,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  272 290,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu SNP 1446

Nový stav

Obnova bytového domu SNP 1446