Obnova bytového domu SNP 1449

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 48 bytov
Realizácia projektu: 2016
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Odstánenie systémovej poruchy balkónov
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 22 340,63 €
Komerčný úver: 40 000,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  187 020,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu SNP 1449

Nový stav

Obnova bytového domu SNP 1449