Obnova bytového domu SNP 1478

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 59 bytov
Realizácia projektu: 2017
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Výmena výťahu
Výmena spoločných rozvodov ZTI
Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 25 031,42 €
Komerčný úver: 71 000,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  288 090,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu SNP 1478

Nový stav

Obnova bytového domu SNP 1478