Obnova bytového domu Sverepec 297

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 12 bytov
Realizácia projektu: 2019
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 240 000,49 €
Komerčný úver: 240 000,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu Sverepec 297

Nový stav

Obnova bytového domu Sverepec 297