Obnova bytového domu ul. Ľ. Štúra 9

Katastrálne územie: Beluša
Počet bytových jednotiek: 30 bytov
Realizácia projektu: 2019 – 2020
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Odstránenie systémovej poruchy balkónov
Výmena spoločných rozvodov ZTI
Výmena výťahov
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 18 674,00 €
Komerčný úver: 45 000,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  224 150,00 €
MDaV SR – podpora formou dotácie 34 400,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu ul. Ľ. Štúra 9

Nový stav

Obnova bytového domu ul. Ľ. Štúra 9