Obnova bytového domu Visolaje 234

Katastrálne územie: Visolaje
Počet bytových jednotiek: 6 bytov
Realizácia projektu: 2019
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Rekonštrukcia balkónov a lóggií
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Komerčný úver: 84 994,96 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu Visolaje 234

Nový stav

Obnova bytového domu Visolaje 234