Obnova bytového domu Zakvášov 1519

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 48 bytov
Realizácia projektu: 2017
Rozsah obnovy: Zateplenie bytového domu
Odstánenie systémovej poruchy balkónov
Výmena spoločných rozvodov ZTI
Iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 106 788,01 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  320 360,00 €

Pôvodný stav

Obnova bytového domu Zakvášov 1519

Nový stav

Obnova bytového domu Zakvášov 1519