Obnova strechy bytového domu SNP 1470

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 20 bytov
Realizácia projektu: 2019
Rozsah obnovy: Výmena strešnej krytiny
Spôsob financovania: Komerčný úver: 54 998,93 €

Pôvodný stav

Obnova strechy bytového domu SNP 1470

Nový stav

Obnova strechy bytového domu SNP 1470