Rekonštrukcia výťahu na BD dome I. Krasku 250

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 24 bytov
Realizácia projektu: 2019
Rozsah obnovy: Modernizácia výťahu
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 33 830,00 €
Komerčný úver: 0,00 €

Pôvodný stav

Rekonštrukcia výťahu na BD dome I. Krasku 250

Nový stav

Rekonštrukcia výťahu na BD dome I. Krasku 250