Stavebné úpravy bytového domu Rozkvet 2009

Katastrálne územie: Považská Bystrica
Počet bytových jednotiek: 42 bytov, 1 nebytový priestor
Realizácia projektu: 2018
Rozsah obnovy: Zateplenie štítových stien bytového domu
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 35 177,74 €

Nový stav

Stavebné úpravy bytového domu Rozkvet 2009