Zateplenie a modernizácia bytového domu Moyzesova 392, Dubnica nad Váhom

Katastrálne územie: Dubnica nad Váhom
Počet bytových jednotiek: 18 bytov
Realizácia projektu: 2017
Rozsah obnovy: zateplenie bytového domu
výmena spoločných rozvodov
iná modernizácia
Spôsob financovania: Vlastné zdroje: 0,00 €
Komerčný úver: 30 000,00 €
ŠFRB – Podpora formou úveru  113 370,00 €

Pôvodný stav

Zateplenie a modernizácia bytového domu Moyzesova 392, Dubnica nad Váhom

Nový stav

Zateplenie a modernizácia bytového domu Moyzesova 392, Dubnica nad Váhom